Veivisningskilt kan være så mye mer enn bare skilt

Det er ikke alltid det blir lagt tid og energi i skilting. Når sant skal sies, så er det vel heller sjeldent at en prosjektleder eller en innkjøpssjef legger ressurser i dette. Gjør de det, så er det som regel rett før prosjektet er ferdig. Da haster det veldig og resultatet blir som regel deretter. Dersom man hadde satt av litt tid til dette, så kunne resultatet blitt helt annerledes. Skiltene kan bli en del av dekoren samtidig som det er opplysende og utfører sin primære funksjon.

Meny